آی تی هوم

مبانی نظری و پیشینه مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 109 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 66
مبانی نظری و پیشینه مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی

فروشنده فایل

کد کاربری 14636

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1. مقدمه....................................................................................9

2-2. مبانی نظری پژوهش.......................................................9

2-2-1. مدیریت دانش...............................................................9

2-2-1-1. زنجیره اطلاعات.....................................................10

2-2-1-2. دسته بندی انواع دانش.....................................12

2-2-1-3. تعریف مدیریت دانش....................................13

2-2-1-4. تاریخچه مدیریت دانش.........................................14

2-2-1-5. اهداف مدیریت دانش.........................................15

2-2-1-6. نظریه­ های مدیریت دانش..............................................17

2-2-1-7. الگوهای مدیریت دانش...............................................18

2-2-1-8. مراحل مدیریت دانش...........................................26

2-2-1-9. فرایندهای اصلی مدیریت دانش در کتابخانه­ ها.................27

2-2-1-10. مؤلفه­ های مدیریت دانش................................30

2-2-1-11. موانع مدیریت دانش.......................................33

2-2-2. کارآفرینی سازمانی...................................................35

2-2-2-1. مفهوم کارآفرینی...............................................36

2-2-2-2. تاریخچه کارآفرینی...................................................36

2-2-2-3. تاریخچه کارآفرینی در ایران.................................39

2-2-2-4. تعاریف کارآفرینی سازمانی.....................................39

2-2-2-5. ضرورت و اهمیت کارآفرینی در سازمان.....................40

2-2-2-6. نظریه­ های کارآفرینی......................................41

2-2-2-7. ابعاد کارآفرینی سازمانی.......................................42

2-2-2-8. ویژگی­های کارآفرین.............................................44

2-2-2-9. موانع و محدودیت­های کارآفرینی سازمانی.....................45

2-3. پیشینه پژوهش..................................................................46

2-3-1. مقدمه........................................................................46

2-3-2. پژوهش­های انجام شده در ایران.................................46

2-3-2-1. مدیریت دانش..............................................................46

2-3-2-2. کارآفرینی سازمانی...............................................52

2-3-3. پژوهش­های انجام شده در خارج از ایران..........................54

2-3-3-1. مدیریت دانش..........................................................54

2-3-3-2. کارآفرینی سازمانی..............................................59

2-3-4. جمع­ بندی...............................................................60

2-4. پرسش­های پژوهش...............................................60

2-4-1. پرسش­ اصلی...............................................................60

2-4-2. پرسش­های فرعی....................................................61

2-5. تعاریف مفهومی مفاهیم و متغیرها............................62

2-6. تعاریف عملیاتی مفاهیم و متغیرها.................................64


 نمونه پیشینه تحقیق

مبانی نظری و پیشینه مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 206 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 88
مبانی نظری و پیشینه مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی

فروشنده فایل

کد کاربری 14636

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1) مقدمه. 12

2-2)مبانی نظری پژوهش.. 13

2-2-1)دانش.. 13

2-2-2)طبقه بندی و ابعاد دانش.. 14

2-2-2-1)دانش اختصاصی، دانش شخصی، دانش عمومی و دانش عرفی.. 14

2-2-2-2)دانش واقعی، مفهومی، انتظاری و روش شناختی.. 15

2-2-2-3)دانش محوری، دانش پیشرفته و دانش نوآوری.. 15

2-2-2-4)دانش انسانی، اجتماعی و ساختاری.. 16

2-2-3)مدیریت دانش.. 17

2-2-4)سیر تکامل و توسعه مدیریت دانش و چشم اندازها 19

2-2-5)مکاتب مدیریت دانش.. 23

2-2-6)چرخه های مدیریت دانش.. 24

2-2-6-1)چرخه مدیریت دانش ویگ... 25

2-2-6-2)چرخه مدیریت دانش مه یر و زاک.. 30

2-2-6-3)چرخه مدیریت دانش بیوکویتز و ویلیامز. 31

2-2-6-4)چرخه مدیریت دانش یکپارچه دالکر. 34

2-2-6-5)فرایندهای مدیریت دانش بس.. 35

2-2-7)مدلهای مدیریت دانش.. 41

2-2-7-1)مدل ایجاد و کاربرد دانش ویگ... 42

2-2-7-2)مدل مارپیچی دانش نوناکا و تاکچی.. 46

2-2-8)پیشگامان مدیریت دانش.. 49

2-2-8-1)داونپورت و پروساک.. 49

2-2-8-2)دراکر. 50

2-2-8-3)نوناکا و تاکه اوچی.. 50

2-2-9)دلایل اهمیت مدیریت دانش.. 51

2-2-10)سرمایه. 54

2-2-11)اشکال سرمایه. 55

2-2-12)سرمایه اجتماعی.. 56

2-2-13)تعاریف سرمایه اجتماعی.. 57

2-2-14)مفهوم سرمایه اجتماعی.. 60

2-2-15)اهمیت سرمایه اجتماعی.. 62

2-2-16)تاریخچه سرمایه اجتماعی.. 63

2-2-17)سیر تاریخی مفهوم سرمایه اجتماعی.. 65

2-2-18)تئوری پردازان معروف سرمایه اجتماعی.. 67

2-2-18-1)فوکویاما 67

2-2-18-2)بوردیو. 70

2-2-18-3)کلمن. 73

2-2-18-4)رابرت پاتنام. 78

2-2-19)مقایسه نظرات بوردیو، کلمن و پاتنام. 81

2-2-20)سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی.. 84

2-2-21)سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی.. 86

2-2-22) ابعاد سرمایه اجتماعی.. 87

2-2-23)سطوح سرمایه اجتماعی.. 90

2-3)پیشینه تحقیق.. 91

2-3-1)پژوهش های داخلی.. 91

2-3-2)پژوهش های خارجی.. 95

2-4)جمع بندی.. 98

2-5)بررسی محیط پژوهش 100


 نمونه پیشینه تحقیق

مبانی نظری و پیشینه مصورسازی اطلاعات در مدارس هوشمند
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 863 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 44
مبانی نظری و پیشینه مصورسازی اطلاعات در مدارس هوشمند

فروشنده فایل

کد کاربری 14636

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1: مقدمه. 11

2-2: پیشینه و مفهوم مصورسازی اطلاعات... 11

2-3: طبقه‌بندی مصورسازی و ابعاد آن. 13

2-4: ارتباط مصورسازی اطلاعات با سواد دیداری.. 15

2-5: گرافیک.... 16

2-6: گرافیک رایانه ای.. 17

2-7: مصورسازی.. 18

2-8: ارتباط تصویری.. 18

2-9: ارزش بصری تصاویر. 19

2-10: چگونگی استقرار عناصر بصری.. 19

2-11: بهره‌گیری از مصورسازی در فعالیت‌های آموزشی.. 20

2-12: اصول و معیار‌های تصویرگری (مصورسازی) 20

2-12-1: اصل سادگی.. 20

2-12-2: اصل تأکید. 21

2-12-3: اصل تعادل. 21

2-12-4: رعایت اصل توازن بین زمینه و موضوع. 21

2-12-5: اصل رابطه تصویر با معیارهای اندازه گیری.. 21

2-12-6: رابطه تصویر با معیارهای کادربندی.. 22

2-12-7: اصل فاصله ی مطلوب... 22

2-12-8: اصل تأثیرات روانی خط ها 22

2-12-9: اصل تأثیر روانی شکل‌ها و رابطه ی آن‌ها با تصویر آموزشی.. 22

2-12-10: خواص روانی رنگ‌ها و رابطه ی آن‌ها با تصویر. 23

2-12-11: پرهیز از تکراری بودن سبک تصویرسازی.. 24

2-12-12: اصل تصویرگری مبتنی بر تحقیق و پژوهش.... 24

2-12-13: اصل استفاده به جا از تصویر. 24

2-12-14: اصل تطبیق با واقعیات... 24

2-12-15: اصل برجسته سازی موضوع. 25

2-12-16: رعایت تناسب بین سبک هنری و موضوع آموزشی.. 25

2-12-17: اصل تفاوت در فرهنگ های منطقه ای.. 25

2-12-18: اصل به روز بودن تصویر. 25

2-12-19: اصل توازن در تصویرگری جنسیت ها 25

2-12-20: توجه به هویت ملی، اعتقادی و اسلامی.. 26

2-12-21: تحریک حس کنجکاوی و علاقه به کشف... 26

2-12-22: توجه به علایق کودکان به رنگها 26

2-13: مدرسه هوشمند چیست؟. 26

2-14: هدف از ایجاد مدارس هوشمند چیست؟. 27

2-15: مأموریت و چشم‌انداز مدرسه هوشمند. 28

2-16: راهبرد‌های توسعه مدارس هوشمند. 28

2-17: ساختار تشکیلاتی مدرسه هوشمند. 29

2-19: مولفه‌های اصلی و ارکان هوشمند‌سازی مدارس... 30

2-21: تئوری و مبانی نظری.. 32

2-22: چرا مدرسه هوشمند طراحی کنیم؟. 34

2-23: منظور از مدارس ابتدایی هوشمند چیست؟. 35

2-23: مقایسه وجوه اشتراک و افتراق مصورسازی داده و اطلاعات... 36

2-24: طبقه‌بندی مصورسازی انواع داده‌ها 36

2-25: روش‌ها و کاربردهای مصورسازی.. 40

2-26: پیشینه پژوهش.... 46

2-26-1: پیشینه داخلی.. 46

2-26-2: پیشینه خارجی.. 47


 نمونه پیشینه تحقیق

پاورپوینت-درس-ششم-ادبیات-فارسی-یازدهم-پرورده-عشق
پاورپوینت درس ششم ادبیات فارسی یازدهم: پرورده عشق
فرمت فایل دانلودی: .pptx
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 12
حجم فایل: 9973 کیلوبایت
قیمت: 2000 تومان

توضیحات:
پاورپوینت درس ششم ادبیات فارسی یازدهم با عنوان پرورده عشق ، در 12 اسلاید، همراه با تصاویر.

شامل متن درس (شعر) به همراه توضیحات آن می باشد.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

پاورپوینت-تشکلهای-کارگری
پاورپوینت تشکلهای کارگری
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 52
حجم فایل: 394 کیلوبایت
قیمت: 12000 تومان

توضیحات:
دانلود پاورپوینت با موضوع تشکلهای کارگری،
در قالب ppt و در 52 اسلاید، قابل ویرایش.


بخشی از متن پاورپوینت:
پس از به وجود آمدن صنایع کشور و شکل گیری طبقه کارگر به ویژه با آغاز دوران سلطنت رضا شاه و از ابتدای قرن اخیر، خواست ایجاد تشکل و آزادی فعالیت های سندیکایی و اتحادیه‌ای مستقل، اصلی ترین مطالبه جنبش کارگران و مزدبگیران ایرانی بوده است. هرچند این جنبش در مقاطع مختلف با سرکوب‌های خونینی نیز مواجه بوده است، اما به مدد مبارزات خستگی ناپذیر کارگران و تلاش‌های بی دریغ پیشگامان جنبش کارگری در ایران، موفقت‌هایی را نیز در طول این سالیان کسب کرده‌است. قانون کار مصوب ۱۳۳۷ شمسی، علیرغم نارسایی‌های عمده‌ یکی از این دستاوردها بود که لااقل وجود سندیکاها را به لحاظ قانونی پذیرفته بود.
ماده ۲۵ این قانون، از سندیکاها به عنوان تشکل‌های صنفی نام برده و در تعریف آنها گفته بود: «سندیکا سازمانی است که به منظور حفظ منافع حرفه‌ای و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی، به وسیله کارگران یک حرفه یا صنعت... تشکیل می‌شود. ائتلاف چند سندیکا تشکیل یک اتحادیه و ائتلاف چند اتحادیه تشکیل یک کنفدراسیون را می‌دهد» بر طبق ماده ۲۹ همین قانون، سندیکاها، اتحادیه‌ها و کنفدراسیون ها می‌توانند نسبت به احزاب سیاسی اظهار تمایل کرده یا با آن‌ها همکاری نمایند» ( هر چند چیزی جامه عمل به خود نپوشید) .
متأسفانه با تصویب «قانون مربوط به تشکیل شوراهای اسلامی کار» در سال ۱۳۶۳ و «قانون کار» در سال ۱۳۶۹، و هم چنین سایر مقررات مربوط به حقوق کار، توسط «مجلس شورای اسلامی»، با یک عقب گرد تاریخی، تشکل‌های مستقل کارگری و حقوق سندیکایی به رسمیت شناخته شده در قانون کار سال ۱۳۳۷ به کلی از بین رفتند. رژیم جمهوری اسلامی پس از سرکوب خونین سازمان‌های سیاسی و فعالان کارگری در سال‌های اولیه دهه ۶۰ شمسی، اقدام به ایجاد تشکل‌های ایدئولوژیکی نمود
که نه تنها هیچ سنخیتی با استانداردهای شناخته شده بین‌المللی مربوط به حقوق کار در زمینه فعالیت‌های سندیکایی ندارند، بلکه نقش اصلی آن‌ها هم چیزی جز اعمال کنترل و مراقبت دولتی بر روابط و مناسبات حاکم بر محیط کار نیست.
در واقع اولین تشکیلات‌های کارگری ایران که از دل سندیکاهای کارگری وابسته به حزب توده در آمده بودند، پس از طی فراز و نشیب های مختلف تبدیل به سندیکاهای وابسته به حزب مردم و سپس رستاخیز ‌شدند و عاقبت سر از شوراهای اسلامی کار در آوردند.
و . . .


فهرست مطالب:

تشکل‌های کارگری در جمهوری اسلامی و مغایرت آن ها با کنوانسیون‌های بین‌‌المللی
تشکل‌های موجود کارگری در ایران و مغایرت آن‌ها با کنوانسیون آزادی‌های سندیکایی
شوراهای اسلامی کار
انجمن‌های اسلامی
مغایرت روابط موجود در محیط کار با مقاوله نامه حق تشکل و قراردادهای دست جمعی
تشکلهای کارگری و کارفرمایی
نماینده کارگران
قرادادهای موقت
و . . .

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

پاورپوینت-فقر-مهاجرت-و-بیسوادی-و-تاثیر-آنها-بر-بهداشت-جامعه
پاورپوینت فقر، مهاجرت و بیسوادی و تاثیر آنها بر بهداشت جامعه
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 12
حجم فایل: 878 کیلوبایت
قیمت: 12000 تومان

توضیحات:
دانلود پاورپوینت با موضوع فقر، مهاجرت و بیسوادی و تاثیر آنها بر بهداشت جامعه،
در قالب ppt و در 12 اسلاید، قابل ویرایش.


بخشی از متن پاورپوینت:
فقر
از مهمترین مسائل و دردهای بشر،ازویژگی های جهان امروز وجود بحران فقر،غریبانه،هولناکترین واقعیت،عامل عمده برکندن ریشه الفت و محبت در اجتماع،موجب اشاعه دشمنی،پدیده ای پیچیده و چند بعدی،از علل اصلی مشکلات زیست محیطی جهان
تعریف: برآورده نشدن نیازهای اساسی بشر به حد کفایت.
از نظر اسلام،اگر ثروت پشتوانه زندگی باشد،فقر مساوی با انهدام این پشتوانه است.

ناداری از عوامل پریشان فکری است،چراکه تمامی قوای عقلانی و بدنی انسان در راه جبران محرومیت بکار گرفته می شود و نظم افکار آدمی بکلی درهم می ریزد امام علی(ع)
فقر مطلق: محرومیت یا ناتوانی در کسب حداقل لوازم معیشت و ارضای نیازهای اساسی
خط فقر: حداقل امکانات معیشتی(سطح زندگی)
علل و پیامدهای فقر
1- فقر وبعد خانوار
2- فقر واقتصاد خانواده
Friedman : ویژگی های اجتماعی پائین ترین خانواده ها:
(شغل مرد غیر ماهر،سواد ،دستمزد ،زندگی حاشیه نشینی)
3-فقر وآموزش (عمده ترین علت:فقر همگانی)
4- فقر وسوءتغذیه
تغذیه 5/8 میلیاردی=60% رشد تولید غذا
1%= 25% رشدکشاورزی
5- فقر و بهداشت (مرگ ومیر، امید به زندگی،تندرستی بالغین)
Marlow:کودکانی که در خانواده های فقیر متولدمی شوند 15 بار بیشتر دچار عقب مانده ذهنی می شوند.
Lancaster: کم بودن پایه اقتصادی خانواده = تهدید زنان وکودکان.
6-فقر وسالخوردگی (کمبودهای تغذیه ای، کاهش مراقبت های پزشکی‏حوادث و خطرات محیطی ، ‏مشکلات روانی)= 80% علل مرگ
و . . .


فهرست مطالب:
فقر، مهاجرت و بیسوادیو تاثیر آنها بر بهداشت جامعه
علل و پیامدهای فقر
راه های مقابله با فقر
مهاجرت
مشکلات مهاجرت
وظایف پرستاران بهداشت جامعه
و . . .

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

پاورپوینت-یولاف
پاورپوینت یولاف
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 24
حجم فایل: 148 کیلوبایت
قیمت: 12000 تومان

توضیحات:
دانلود پاورپوینت با موضوع یولاف،
در قالب ppt و در 24 اسلاید، قابل ویرایش.


بخشی از متن پاورپوینت:
یولاف در ابتدا علف هرز مزارع گندم و جو بوده و با گسترش دامنه ی کشت گندم و جو به صورت گیاه زراعی درآمده است.
دلیل اصلی عملکرد بالای این گیاه در عرض های جغرافیایی بالا سازش آن با سرما است.تولید جهانی یولاف در سال 2005 حدود 4/21 میلیون تن بوده است.دارای گونه های تترا پلوییدو دیپلویید و هگزاپلوییدی می باشد.مهمترین کشورهای تولید کننده ی یولاف آمریکا.کانادا و لهستان می باشند.عمده ترین ارقام یولاف زراعی از گونه ی sativa می باشند.دانه یولاف به طور مستقیم مورد استفاده ی اسب.گوسفند و پرندگان قرار می گیرد.

ویژگی های گیاه شناسی یولاف:
گیاهی یکساله از قبیله یAvenae بوده و مانند سایر غلات بند بند و تو خالی است.ارتفاع ساقه از 150-60 cmمتغییر است.گل اذین آن خوشه وانشعابات ممکن است از یک سو یا از دو سو باشدو قدرت پنجه زنی آن کمتر از گندم و جو است.برخی از ارقام بدون ریشک هستند.ریشک در ارقام ریشک دار از رگبرگ میانی منشا میگیرد.یولاف گیاهی خود گشن است که درصد خودگشنی آن از10-0 درصد متغییر است.
و . . .


فهرست مطالب:
یولاف Avena sativa/Oat
ویژگی های گیاه شناسی یولاف
زراعت یولاف
خوراک استارتر
پرورش تلیسه های جایگزین شونده
پرورش گله پرواری
یولاف فرآیند سازی شده
درجات VSDA یولاف
ترکیب دانه
تفاوت های واریته ای
یولاف جهت مراتع
یولاف جهت علوفه خشک
سیلو کردن
کاه
تاثیرات تکمیلی سیلو کردن
اشکال دیگر یولاف

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

نمونه-سوالات-درس-حقوق-تجارت-(4)-ورشکستگی
نمونه سوالات درس حقوق تجارت (4) ورشکستگی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: pdf
حجم فایل: 7105 کیلوبایت
قیمت: 1000 تومان

نمونه سوالات درس حقوق تجارت (4) ورشکستگی
رشته: حقوق پیام نور
کد درس: 1223247
تعداد نمونه سوالات : 5 (با پاسخنامه)
نیمسال ها:
نیمسال تابستان 97
نیمسال دوم 97-96
نیمسال اول 97-96
نیمسال تابستان 96
نیمسال دوم 96-95

کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند.
نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی شده اند.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

پاورپوینت-هورمون-های-گیاهی-و-کاربرد-آن-در-گیاه
پاورپوینت هورمون های گیاهی و کاربرد آن در گیاه
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 29
حجم فایل: 1189 کیلوبایت
قیمت: 12000 تومان

توضیحات:
دانلود پاورپوینت با موضوع هورمون های گیاهی و کاربرد آن در گیاه،
در قالب ppt و در 29 اسلاید، قابل ویرایش.


بخشی از متن پاورپوینت:
واژه هورمون به موادمعینی اطلاق می شود که در بخشی از موجود زنده ساخته شده و پس از انتقال اثرات فیزیولوژیکی محسوسی در دیگر قسمتهای آن به جا می گذارد و در تراکم های بسیار کم فعالند.این تصور کلی در اصل در قلمرو فیزیولوژیکی حیوانی بوجود آمده و این واژه هورمون از ریشه یونانی به معنی تهیج کردن گرفته شده است
در حال حاضر در دنیا پنج گروه مختلف هورمون های گیاهی شناخته شده که بسیاری از آنها دارای کاربرد های عملی متعددو مهمی در کشاورزی بویژه باغبانی هستند این گروه ها عبارتند از
.1 آکسین ها
.2 جیبرلین ها
.3 سایتو کنین ها
4 .اتیلن
5 .گاماها( مواد بازدارنده)
و . . . .


فهرست مطالب:
هورمون های گیاهی و کاربرد آن در گیاه و باغبانی
آکسین
Gallery of native auxins
مراکز عمده ساخته شدن آکسین
نقش اکسین در گیاه
کاربرد آکسین در باغبانی
جیبرلین
Gibberellins
نواحی عمده ساخته شدن جیبرلین در گیاهان
کابرد جیبرلین در باغبانی
سایتو کنین
نقش سایتوکنین در گیاه
کاربرد در باغبانی
اتیلن
اثرات اتیلن در گیاه
بازدارنده ها ی طبیعی
و . . .

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

نمونه-سوالات-درس-حقوق-جزای-اختصاصی-(1)-جرایم-علیه-اموال-و-مالکیت
نمونه سوالات درس حقوق جزای اختصاصی (1) جرایم علیه اموال و مالکیت
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: pdf
حجم فایل: 7090 کیلوبایت
قیمت: 1000 تومان

نمونه سوالات درس حقوق جزای اختصاصی (1) جرایم علیه اموال و مالکیت
رشته: حقوق پیام نور
کد درس: 1223250
تعداد نمونه سوالات : 5 (با پاسخنامه)
نیمسال ها:
نیمسال تابستان 97
نیمسال دوم 97-96
نیمسال اول 97-96
نیمسال تابستان 96
نیمسال دوم 96-95

کلیه نمونه سوالات دارای پاسخنامه می باشند.
نمونه سوالات بر اساس هر نیمسال پوشه بندی شده اند.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

آرشیور مطالب
آمار وبلاگ
کل مطالب : 10
کل نظرات : 0
بازدیدکنندگان امروز : 1
بازدیدکنندگان دیروز : 0
بازدید امروز : 1
بازدید دیروز : 0
کل بازدیدکنندگان : 1
کل بازدیدها : 1